2012 01 10 – 01 28

VDA studentų grafikos meno paroda PASPORTAS

 • kuratorės

  VDA Kauno dailės fakulteto Grafikos katedros docentė Greta Grendaitė-Vosylienė ir studentė Rūta Šatalovaitė

 • Organizatorius

  Vilniaus grafikos meno centras

 • rėmėjai

  Vilniaus grafikos meno centras, Kultūros rėmimo fondas, Vilniaus dailės akademija, VDA Kauno dailės fakultetas

 • atidarymas

  2012 01 10, 18.00 val.

 • Paroda veikia

  2012 01 10 – 01 28

„Pasportas” – terminas, menininko sąmonėje turintis kelias reikšmes. Kūrinio pasportavimas visų pirma – klasikinio meno kūrinio pateikimo viešam jo (į)vertinimui norma ir „geras tonas“. Kitos prasmės (anglų klb. passport – „pasas“, prancūzų klb. passe partout – „praeina visur”) byloja apie asmens tapatybę liudijantį dokumentą, kelionės laisvę.
Pasitelkiant ir permąstant išplėstinio grafikos meno lauko galimybes, potencialūs parodos dalyviai vasarą buvo pakviesti kurti ar teikti studijų metu sukurtus darbus remiantis šiais uždaviniais ar vienu iš jų:
– Apsvarstyti jauno menininko tapatybę, meno kūrėjo formalaus „paso” dar neįpareigotą kūrybinį kelią ir pasirinkimą šį „pasą” turėti;
– Nagrinėti emigraciją ne vien kaip šiuo metu neabejotinai aktualų, problemišką valstybinio masto reiškinį su visomis jo ekonominėmis ir socialinėmis įtakomis ir pasekmėmis, bet (taip pat) pažvelgiant į kitokią emigraciją kaip individualų psicho-socialinį fenomeną, dvasinį ir/ar fizinį jos svorį jauno menininko gyvenime;
– Nagrinėti ir/ar praktiškai išgyventi emigraciją iš pasirinktos, įprastos meno srities kanonų keliaujant estampo arba eksperimentinės, mišrios, su kitomis meno šakomis susiliejančios, šį santykį bei savo pačios ribas reflektuojančios grafikos takais.
Parodos tikslas sutelkti savarankiškos kūrybos keliais pradedančių eiti meno studentų (ne tik grafikų) kūrybines jėgas, motyvuoti juos žengti pirmuosius parodinius žingsnius galerijų erdvėse.

Atrankos komisijos nariai:
Greta Grendaitė-Vosylienė (VDA KDF Grafikos katedra)
Rūta Šatalovaitė (VDA KDF Grafikos katedros studentė)
Jūratė Jarulytė (VDA KDF Vizualaus meno katedra)
Marija Marcelionytė (VDA Grafikos katedra)
Jurga Minčinauskienė (Vilniaus grafikos meno centras)
Arvydas Žalpys (galerija “Meno parkas”)

Kitos parodos

2024 04 09 – 05 04
Akmuo šneka. Studijos „Helsinki Litho” (Suomija) narių grafikos paroda
Parodos
2024 01 30–02 25
Kunigunda Dineikaitė. Pasivaikščiojimas su gulbe
Parodos
2023 12 19 – 01 27
Dalia truskaitė. Dešinė, kairė, dešinė
Parodos

Užsisakykite naujienas

Užsisakykite naujienas

Palaukite...

Dėkojame, kad užsisakėte mūsų naujienas!