Privatumas
P

Privatumo politika

VšĮ Vilniaus grafikos meno centras (toliau – VGMC) gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tik tam, kad galėtume atlikti prekių užsakymus bei su jų vykdymu susijusius veiksmus.

Apsipirkdami VGMC el. prekybos sistemoje Jūs sutinkate, kad tvarkant el. parduotuvę, fiksuojant sutrikimus serverio darbe, identifikuojant lankytoją, galime naudoti Jūsų duomenų informaciją.

Tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz. naujienlaiškių siuntimui, specialiems pasiūlymams ir kt.) Jūsų el. pašto adresas bus naudojamas tik su sąlyga, kad yra gautas Jūsų sutikimas.

VGMC yra įsipareigojęs laikytis konfidencialumo ir tvarkomų asmens duomenų trečiosioms šalims neatskleidžia, išskyrus atvejus, kai tai numato įstatymai ar teisiniai procesai, taip pat įmonėms, teikiančioms VGMC pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklos paslaugas.

VGMC, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Užsisakykite naujienas

Užsisakykite naujienas

Palaukite...

Dėkojame, kad užsisakėte mūsų naujienas!