Edukacija
E
Vaikų

vaikų ir jaunimo edukacija

Vaikų ir jaunimo edukacija yra viena strateginių VGMC veiklos sričių, nuosekliai plėtojama nuo 2008 metų. Esame parengę užsiėmimų programą, ja siekiame papildyti ir paįvairinti mokykloje vaikų įgytas žinias, plėsti meninio ugdymo sampratą. Savo edukacine veikla norime prisidėti nuo mažens formuojant pozityvų ir atvirą požiūrį į kultūrą, kurti asmeninį vaikų ir jaunimo ryšį su meno institucija.

VGMC siūloma edukacija yra pagrįsta patyriminiu, suasmenintu lavinimu. Mūsų užsiėmimuose taikomi metodai – diskusijos, žaidimai, eksperimentavimas, darbų pristatymas, rezultatų aptarimas etc. – žadina vaikų smalsumą ir kritinį mąstymą, padeda atskleisti individualumą ir kiekvieno įgimtą kūrybingumą, skatina savarankiškumą, tarpdalykinę integraciją, ugdo emocinį intelektą.

Edukacinę veiklą diferencijuojame pagal amžiaus grupes, tad visi mūsų siūlomi užsiėmimai lanksčiai pritaikomi tiek pradinukams, tiek vyresnių klasių moksleiviams.

Siūlomos grafikos meno ir technologijos pažinimo programos:

— Praktinis pasirinktos grafikos technikos – linoraižinio, oforto (sausosios adatos), spausdintinės monotipijos, rankų darbo popieriaus gamybos – užsiėmimas. Užsiėmimas vyksta tikroje grafikos spaustuvėje, kur padedami dailininko grafiko dalyviai savarankiškai kuria grafikos kūrinius, susipažįsta su pagrindiniais technologijų teoriniais principais, gyvai patiria grafikos kūrimo procesą. Užsiėmimus veda dailininkės grafikės Lida Dubauskienė ir Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, turinčios ilgametę edukacinės veiklos patirtį.

— Ekskursija VGMC galerijos „Kairė-dešinė“ parodose. Susipažįstama su įvairiomis vaizduojamojo meno formomis, atlikimo technikomis, stiliais, žanrais ir pan., vyksta diskusijos su parodų autoriais ir / ar kuratoriais, eksponuojamų darbų aptarimas, kūrybiniai žaidimai.

— Ekskursija VGMC grafikos technologijų – giliaspaudės grafikos, šilkografijos ir litografijos – dirbtuvėse, klausantis meno istoriko grafikos žinovo pasakojimų. Tai unikali proga išvysti grafikos kūrybos užkulisius.

Pagal poreikį praktinį pasirinktos grafikos technikos užsiėmimą galima derinti su viena iš ekskursijų.

Kviečiame registruotis į pasirinktą edukacinę programą: info@graphic.lt / +370 5 261 1995.

VGMC vaikų ir jaunimo edukacinę programą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.

Suaugusiųjų
žodynas

Užsisakykite naujienas

Užsisakykite naujienas

Palaukite...

Dėkojame, kad užsisakėte mūsų naujienas!