2017 02 07 – 03 04

GRAFIKA / PIEŠINIAI Iš Povilo Ričardo Vaitiekūno kolekcijos

 • Parodą inicijavo ir kūrinius skolino

  Povilas Ričardas Vaitiekūnas

 • Kuratorės

  Kristina Kleponytė-Šemeškienė, Jurga Minčinauskienė

 • Organizatorius

  Vilniaus grafikos meno centras

 • Rėmėjai

  LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

 • Atidarymas

  2017 02 07, 18 val.

 • Paroda veikia

  2017 02 07 – 03 04

Tapytojas Povilas Ričardas Vaitiekūnas turi sukaupęs solidų XX a. tapybos, grafikos, piešinių, objektų, skulptūrų ir periodinės spaudos rinkinį. Dailininko iniciatyva praskleisti šį archyvą suteikia žiūrovams unikalią galimybę patyrinėti intriguojančią medžiagą, kuri aprėpia platų XX a. lietuvių dailės spektrą. Kolekcijos pagrindą sudaro ryškių dailės istorijos asmenybių bei šiandien aktyviai tebekuriančių klasikų kūriniai. Rinkinyje taip pat esama menkai žinomų ir savamokslių marginalų bei pavienių užsienio menininkų darbų. Šioje parodoje pristatomi piešiniai, estampai, knygų iliustracijos, smulkieji spaudiniai (ekslibrisai, naujametiniai sveikinimai etc.), parodoma žanrų, stilių, išraiškos priemonių, technikų įvairovė.

Iki šiol niekur nerodyta asmeninė Vaitiekūno kolekcija aktuali ne tik dėl meninės savo vertės. Ji vaizdžiai liudija ir tradicijas, kurias XX a. puoselėjo Lietuvos kūrėjų bendruomenė – kultūros renginius, diskusijas, kūrinių mainus ir pan. Oficialaus dailės gyvenimo užkulisius praskleidžia pluoštas darbų, sukurtų per privačius menininkų susibūrimus. Tokie eksperimentiniai kūriniai, atsiradę laimingo atsitiktinumo dėka, nes po ranka laiku pasitaikė pieštukas, yra sklidini akimirkos polėkio ir dažnu atveju netikėtai atsiveria visai kitokia gerai žinomo autoriaus pusė.

Ši paroda – tai pragmatizmo nesukaustytas menininko-kolekcininko žvilgsnis į kolegų kūrybą, raginantis ją vertinti ir deramai saugoti. Tik ypatingas Vaitiekūno akylumas ir atida lėmė, kad kai kurių dailininkų kūriniai išliko iki šių dienų, nes jų nesaugo muziejai, o ir patys autoriai nebeturi.

_______________________

Autoriai:

Jüri Arrak (1936) / Stephen Raul Anaya (1946) / Alfonsas Andriuškevičius (1940) / Valentinas Antanavičius (1936) / Arūnas Baltėnas (1956) / Konstantinas Bogdanas (1926–2011) / Konstantinas Bogdanas (jaun.) (1961) / Gerardas Bagdonavičius (1901–1986) / Juozas Brusokas (1931) / Saulius Bučas (1937–2007) / Mečislovas Bulaka (1907–1994) / Eugenijus Antanas Cukermanas (1935) / Jonas Čepas / Kostas Dereškevičius (1937) / Gražina Didelytė (1938–2007) / Chaimas Mejeris Fainšteinas (1911–1944) / Paulius Galaunė (1890–1988) / Adomas Galdikas (1893–1969) / Nicholas Garland (1935) / Rimtautas Gibavičius (1935–1995) / Stanislovas Giedraitis (1953) / Kęstutis Grigaliūnas (1957) / Leonardas Gutauskas (1938) / Antanas Gudaitis (1904–1989) / Linas Jablonskis (1959) / Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997) / Danutė Jonkaitytė (1951) / Witold Jurkowski / Vytautas Kairiūkštis (1890–1961) / Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006) / Vytautas Kalinauskas (1929–2001) / Gediminas Karosas (1936–2000) / Dalia Kasčiūnaitė (1947) / Marcė Katiliūtė (1912–1937) / Leonas Linas Katinas (1941) / Gražina Kazakevičiūtė (1936) / Arvydas Stanislavas Každailis (1939) / Vincas Kisarauskas (1934–1988) / Antanas Kmieliauskas (1932) / Henrikas Kulšys (1944–1991) / Romualdas Kunčius (1943–2014) / Algimantas Jonas Kuras (1940) / Stanislovas Kuzma (1947–2012) / Jonas Kuzminskis (1906–1985) / Tosio Kojima (1957) / Gintaras Makarevičius (1965) / Antanas Martinaitis (1939–1986) / Ignas Adakris Martinaitis (1937–1993) / Jonas Martinaitis (1898–1947) / Žibuntas Mikšys (1923–2013) / Rainer Gottlieb Mordmüller (1941) / Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius (1910–1990) / Algirdas Pakeliūnas (1938–2003) / Kęstutis Paliokas (1933–1978) / Vygantas Paukštė (1957) / Stasys Petrauskas (1950–2010) / Viktoras Petravičius (1906–1989) / Algirdas Petrulis (1915–2010) / Vaclovas Ratas-Rataiskis (1910–1973) / Petras Repšys (1940) / Algis Skačkauskas (1955–2009) / Edmundas Saladžius (1950) / Augustinas Savickas (1919–2012) / Mindaugas Skudutis (1948) / Jūratė Stauskaitė (1947) / Petras Stauskas (1919–2003) / Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus (1933–2002) / Arvydas Šaltenis (1944) / Aleksandras Šepetys (1910–1982) / Vytautas Šerys (1931–2006) / Šarūnas Šimulynas (1939–1999) / Rimantas Šulskis (1943–1995) / Algimantas Švažas (1933–2003) / Algimantas Švėgžda (1941–1996) / Vladas Vaitėkūnas (1906–2002) / Rytis Valantinas (1961) / Jonas Vilutis (1907–1978) / Mikalojus Povilas Vilutis (1944) / Viktoras Vizgirda (1904–1993)

Kitos parodos

2024 01 30–02 25
Kunigunda Dineikaitė. Pasivaikščiojimas su gulbe
Parodos
2023 12 19 – 01 27
Dalia truskaitė. Dešinė, kairė, dešinė
Parodos
2023 12 15 – 01 27
Ksenija Jaroševaitė. Šiupinys
Parodos

Užsisakykite naujienas

Užsisakykite naujienas

Palaukite...

Dėkojame, kad užsisakėte mūsų naujienas!