2013 09 03 – 09 21

Dianos Radavičiūtės kūrybos paroda OIKUMENE

  • Organizatorius

    Vilniaus grafikos meno centras

  • atidarymas

    2013 09 03, 18 val.

  • Paroda veikia

    2013 09 03 – 09 21

Šiame nuolat kintančiame pasaulyje mes esame paradoksaliai priklausomi nuo atminties ir dažnai gyvename subjektyviai logikai paklūstančioje aplinkoje. Mus dažnai valdo kolektyvinė pasąmonė išnyranti iš pačios giliausios pirmykštės tamsos, susijusi su archajiškiausiais mitiniais ritualiniais žmonijos patirties lygmenimis.Žmonių apgyvendintas pasaulis – OIKUMENE* – susideda iš giluminių psichologinių struktūrų, simbolių, kodų ir archetipų, kurie yra dinamiški reiškiniai, tampantys spontaniškais impulsais ir instinktais. Laisvės, prasmės, „autentiškos“ galvosenos ir vertybių paieškos – žmogui būdinga savastis.
Aš bandau prisijaukinti vaizdinius ištrauktus iš pirmapradės erdvės ir sudėlioti į aiškiau artikuliuojamą simbolių struktūrą. „Ateitis nesiskaito su praeitimi, bet ne labiau kaip ir su dabartimi .“ ( Jean-Claude Carriere ). Esame judrioje, kintančioje, atsinaujinančioje, efemeriškoje epochoje, kur žodis „Pasaulis“ kartais reiškia kūrinius ar net visą kūriniją. Tačiau OIKUMENE – reiškia žmogaus gyvenimą, o gyventi žmogui – tai „užsiimti Pasaulio reikalais“. ( Šv. Paulius )

Diana Radavičiūtė

Graikų kalboje – apgyvendintas pasaulis

Kitos parodos

2024 04 09 – 05 04
Akmuo šneka. Studijos „Helsinki Litho” (Suomija) narių grafikos paroda
Parodos
2024 01 30–02 25
Kunigunda Dineikaitė. Pasivaikščiojimas su gulbe
Parodos
2023 12 19 – 01 27
Dalia truskaitė. Dešinė, kairė, dešinė
Parodos

Užsisakykite naujienas

Užsisakykite naujienas

Palaukite...

Dėkojame, kad užsisakėte mūsų naujienas!