2014 04 01 – 19

Vladas Urbanavičius. Juodraščiai

  • Organizatorius

    Vilniaus grafikos meno centras

  • Rėmėjas

    Lietuvos kultūros taryba

  • Paroda veikia

    2014 04 01 – 19

Vilniaus grafikos meno centro galerija “Kairė–dešinė” pristato dar vieną 2014 metų piešinio sezoną reprezentuojančią, skulptoriaus Vlado Urbanavičiaus, parodą. Nuo 2006 metų jau esame pristatę Eugenijaus Antano Cukermano, Jono Algimanto Kuro, Vyganto Paukštės, Petro Repšio, Rimanto Sakalausko, Edmundo Saladžiaus, Algio Skačkausko, Leopoldo Surgailio, Vytauto Šerio, Marijos Teresės Rožanskaitės, Mikalojaus Povilo Vilučio, Vladislovo Žiliaus ir Povilo Ričardo Vaitiekūno piešinio bei tapybos ant popieriaus kolekcijas.

Pasak V. Urbanavičiaus, parodoje eksponuojami darbiniai pastarųjų poros metų piešiniai. Juodraščių turinį lėmė dirbtuvės kieme išsibarsčiusios medžiagos: nuo ankstesnių darbų likę plieninių sijų gabalai, iš tėviškės atgabentos prakiurusios degalų statinės, nebenaudojami žemės ūkio padargai bei kitos metalo laužyne įsigytos pramoninės atliekos. Trumpai tariant, iš lapo į lapą keliavo tie patys daiktai, tik skirtingai sudėlioti. Vyko tinkamiausių sprendimų paieška – galimų skulptūrų vizualizacija.
Autoriaus teigimu, keisti pirminį piešinių formatą, šioje ekspozicijoje, paskatino vieningo vizualinio sprendimo paieškos. Mastelio transformacija visada tampa sumanymo išbandymu. Seniai knietėjo tai padaryti. Taigi trys Vilniaus grafikos meno centro galerijos erdvės sąlygojo trijų skirtingų piešinių formatų atsiradimą.

Kitos parodos

2024 01 30–02 25
Kunigunda Dineikaitė. Pasivaikščiojimas su gulbe
Parodos
2023 12 19 – 01 27
Dalia truskaitė. Dešinė, kairė, dešinė
Parodos
2023 12 15 – 01 27
Ksenija Jaroševaitė. Šiupinys
Parodos

Užsisakykite naujienas

Užsisakykite naujienas

Palaukite...

Dėkojame, kad užsisakėte mūsų naujienas!