2023 07 04 - 29

5-oji šiuolaikinės dailės kvadrienalė LTQ’23: BENDRUOMENĖS

 • Kūrybinė komanda

  Kristina Kleponytė-Šemeškienė, Diana Radavičiūtė

 • Kuratorė

  Jurga Minčinauskienė

 • Parodos partneriai

  „Kultūros barų“ leidykla, MO muziejus, R. Paknio leidykla

 • Kvadrienalės LTQ’23: BENDRUOMENĖS organizatorius

  Lietuvos dailininkų sąjunga

 • Partneriai

  Vilniaus dailės akademija, LATGA, HANNER

 • Finansuoja

  Lietuvos kultūros taryba

 • Pagrindinis informacinis partneris

  LRT

 • Rėmėjai

  Vilniaus miesto savivaldybė, Vynoteka

2023 m. liepos 4–29 dienomis Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ veikia 5-osios šiuolaikinės dailės kvadrienalės LTQ’23: BENDRUOMENĖS paroda „Sentimentai“. Parodos pristatymas liepos 4 d., 17 val.

Ši paroda – tai pasakojimas apie Lietuvos grafikos meno bendruomenę. Ekspozicija suformuota grafikos klišei būdingu vaizdo apvertimo principu – pirmame plane šįkart atsiduria ne meno kūriniai, bet juos kūrusios ir tebekuriančios asmenybės, jų fotoarchyvai. Neatsitiktinai ekspozicija gavo „Sentimentų“ – švelnių, romantiškų jausmų, kurie nuspalvina atsiminimų įvykius ir žmones – pavadinimą. Būtent tokie jausmai paprastai apima sklaidant asmeninius archyvus.

Parodos fotografijų kolekcija aprėpia grafikų bendruomenės gyvenimą nuo XX a. vidurio iki šių dienų, o nuotraukas skolinusių menininkų ratas vienija skirtingas kartas – nuo klasikų iki šiandien aktyviai kuriančių autorių. Ekspoziciją sudaro šešios teminės dalys, pristatančios bendruomenės žmones ir įvairias jų gyvenimo sferas: „Alma mater“, „Asmeninės istorijos“, „Bohema“, „Eksperimentinės grafikos dirbtuvės ir VGMC“, „Parodinis gyvenimas“, „Portretai“. Kiekvienoje dalyje greta nuotraukų eksponuojami ir keli kūriniai, papildantys fotonaratyvą, reprezentuojantys grafikos menui svarbius etapus, įvykius ar galiausiai leidžiantys pasimėgauti itin retai rodomais vertingais lietuvių grafikos pavyzdžiais.

Nuotraukose įamžintos asmeniškos akimirkos parodoje susipina į vientisą pasakojimą, kuris atspindi turiningą, dinamišką kelių kartų gyvenimą – tarpusavio ryšius, vietinius ir tarptautinius renginius, studijų metus dailės akademijoje, darbą bendrose grafikų dirbtuvėse, individualiai mezgamus ryšius su užsienio šalių kūrėjais ir išeivija, bendras šventes, laisvalaikį ir t. t. Užfiksuotose akimirkose dominuoja grafikai, tačiau, be abejo, figūruoja ir kitų – kultūros, meno, mokslo, akademinio lauko – atstovai. Platesnis kontekstas leidžia žvilgtelėti į intelektualų bendruomenės gyvenimą, geriau įsijausti į laikmečio atmosferą, prisiminti ją kūrusius žmones.

Fotografijas ir kūrinius parodai skolino patys menininkai, taip pat su grafikos bendruomene glaudžiai susiję kūrėjai. Ekspozicijoje taip pat panaudotos fotografijos ir estampai iš Vilniaus grafikos meno centro archyvo. „Sentimentai“ – ne tik nostalgiją ir atmintį žadinanti vizualinė kronika. Paroda suteikia galimybę geriau pažinti daugiasluoksnį pristatomo laikotarpio menininkų gyvenimą, skatina reflektuoti grafikų bendruomenę kaip svarbią Lietuvos dailės bei kultūros istorijos dalį.

 

Fotografijas skolino: Gražina ir Valentinas Ajauskai, Irma Balakauskaitė, Lida Dubauskienė, Stasys Eidrigevičius, Juozas Galkus, Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė, Kęstutis Grigaliūnas, Daiva Gudelytė, Daliutė Ivanauskaitė, Jokūbas Jacovskis, Aleksandra Jacovskytė, Vytautas Jurkūnas, Tadas Gindrėnas, Kęstutis Gintalas, Elena Grudzinskaitė, Virginija Kalinauskaitė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Eglė Kuckaitė, Eimantas Ludavičius, Bronius Leonavičius, Marija Marcelionytė-Paliukė, Irina Panaskova, Diana Radavičiūtė, Laisvydė Šalčiūtė, Nijolė Šaltenytė, Birutė Stančikaitė ir Gerardas Šlektavičius, Petras Repšys, Gintautas Trimakas, Saulius Valius, Eglė Valiūtė, Roberta ir Kęstutis Vasiliūnai, Nijolė ir Mikalojus Vilučiai, Ramunė Vėliuvienė, Birutė Zokaitytė, Birutė Žilytė

Meno kūrinių autoriai: Augustas Bidlauskas, Matas Dūda, Kęstutis Grigaliūnas, Danutė Jonkaitytė, Giedrius Jonaitis, Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006), Eglė Kuckaitė, Gediminas Leonavičius, Audrius Puipa (1960–1997), Laisvydė Šalčiūtė, Mikalojus Povilas Vilutis, Birutė Žilytė

Kitos parodos

2024 04 09 – 05 04
Akmuo šneka. Studijos „Helsinki Litho” (Suomija) narių grafikos paroda
Parodos
2024 01 30–02 25
Kunigunda Dineikaitė. Pasivaikščiojimas su gulbe
Parodos
2023 12 19 – 01 27
Dalia truskaitė. Dešinė, kairė, dešinė
Parodos

Užsisakykite naujienas

Užsisakykite naujienas

Palaukite...

Dėkojame, kad užsisakėte mūsų naujienas!