5-oji šiuolaikinės dailės kvadrienalė LTQ’23: BENDRUOMENĖS


Galerijos „Kairė-dešinė“ atidarymas. 1995

2023 m. liepos 4–29 dienomis Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ veikia 5-osios šiuolaikinės dailės kvadrienalės LTQ’23: BENDRUOMENĖS paroda „Sentimentai“. Parodos pristatymas liepos 4 d., 17 val.

Ši paroda – tai pasakojimas apie Lietuvos grafikos meno bendruomenę. Ekspozicija suformuota grafikos klišei būdingu vaizdo apvertimo principu – pirmame plane šįkart atsiduria ne meno kūriniai, bet juos kūrusios ir tebekuriančios asmenybės, jų fotoarchyvai. Neatsitiktinai ekspozicija gavo „Sentimentų“ – švelnių, romantiškų jausmų, kurie nuspalvina atsiminimų įvykius ir žmones – pavadinimą. Būtent tokie jausmai paprastai apima sklaidant asmeninius archyvus.

Parodos fotografijų kolekcija aprėpia grafikų bendruomenės gyvenimą nuo XX a. vidurio iki šių dienų, o nuotraukas skolinusių menininkų ratas vienija skirtingas kartas – nuo klasikų iki šiandien aktyviai kuriančių autorių. Ekspoziciją sudaro šešios teminės dalys, pristatančios bendruomenės žmones ir įvairias jų gyvenimo sferas: „Alma mater“, „Asmeninės istorijos“, „Bohema“, „Eksperimentinės grafikos dirbtuvės ir VGMC“, „Parodinis gyvenimas“, „Portretai“. Kiekvienoje dalyje greta nuotraukų eksponuojami ir keli kūriniai, papildantys fotonaratyvą, reprezentuojantys grafikos menui svarbius etapus, įvykius ar galiausiai leidžiantys pasimėgauti itin retai rodomais vertingais lietuvių grafikos pavyzdžiais.

Nuotraukose įamžintos asmeniškos akimirkos parodoje susipina į vientisą pasakojimą, kuris atspindi turiningą, dinamišką kelių kartų gyvenimą – tarpusavio ryšius, vietinius ir tarptautinius renginius, studijų metus dailės akademijoje, darbą bendrose grafikų dirbtuvėse, individualiai mezgamus ryšius su užsienio šalių kūrėjais ir išeivija, bendras šventes, laisvalaikį ir t. t. Užfiksuotose akimirkose dominuoja grafikai, tačiau, be abejo, figūruoja ir kitų – kultūros, meno, mokslo, akademinio lauko – atstovai. Platesnis kontekstas leidžia žvilgtelėti į intelektualų bendruomenės gyvenimą, geriau įsijausti į laikmečio atmosferą, prisiminti ją kūrusius žmones.

Fotografijas ir kūrinius parodai skolino patys menininkai, taip pat su grafikos bendruomene glaudžiai susiję kūrėjai. Ekspozicijoje taip pat panaudotos fotografijos ir estampai iš Vilniaus grafikos meno centro archyvo. „Sentimentai“ – ne tik nostalgiją ir atmintį žadinanti vizualinė kronika. Paroda suteikia galimybę geriau pažinti daugiasluoksnį pristatomo laikotarpio menininkų gyvenimą, skatina reflektuoti grafikų bendruomenę kaip svarbią Lietuvos dailės bei kultūros istorijos dalį.

Kuratorė Jurga Minčinauskienė
Kūrybinė komanda: Kristina Kleponytė-Šemeškienė, Diana Radavičiūtė
Fotografijas skolino: Gražina ir Valentinas Ajauskai, Irma Balakauskaitė, Lida Dubauskienė, Stasys Eidrigevičius, Juozas Galkus, Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė, Kęstutis Grigaliūnas, Daiva Gudelytė, Daliutė Ivanauskaitė, Jokūbas Jacovskis, Aleksandra Jacovskytė, Vytautas Jurkūnas, Tadas Gindrėnas, Kęstutis Gintalas, Elena Grudzinskaitė, Virginija Kalinauskaitė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Eglė Kuckaitė, Eimantas Ludavičius, Bronius Leonavičius, Marija Marcelionytė-Paliukė, Irina Panaskova, Diana Radavičiūtė, Laisvydė Šalčiūtė, Nijolė Šaltenytė, Birutė Stančikaitė ir Gerardas Šlektavičius, Petras Repšys, Gintautas Trimakas, Saulius Valius, Eglė Valiūtė, Roberta ir Kęstutis Vasiliūnai, Nijolė ir Mikalojus Vilučiai, Ramunė Vėliuvienė, Birutė Zokaitytė, Birutė Žilytė
Meno kūrinių autoriai: Augustas Bidlauskas, Matas Dūda, Kęstutis Grigaliūnas, Danutė Jonkaitytė, Giedrius Jonaitis, Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006), Eglė Kuckaitė, Gediminas Leonavičius, Audrius Puipa (1960–1997), Laisvydė Šalčiūtė, Mikalojus Povilas Vilutis, Birutė Žilytė
Parodos partneriai: „Kultūros barų“ leidykla, MO muziejus, R. Paknio leidykla
Kvadrienalės LTQ’23: BENDRUOMENĖS organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjunga
Partneriai: Vilniaus dailės akademija, LATGA, HANNER
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Pagrindinis informacinis partneris: LRT
Rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Vynoteka

Publikuota 2023-07-14 11:11 | Parodos, Uncategorized

Rašyti komentarą.
Netaktiški komentarai bus ištrinti.


Šiuo metu

Eglė Vertelkaitė. Briedžių sala

2023 09 06 – 10 21

Šiandien pristatome

Petras Repšys. Piešiniai

2019 10 01-31

© 2011 vgmc | kontaktai