Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos
Metai iliustracijos ir vaizdinis kanonas


Petro Repšio Metų antraštinio atvarto projektas. 1993–2000

Ruošdamiesi 2014 metais paminėti Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines iš naujo skaitome jo svarbiausio veikalo, poemos Metai tekstą, stengdamiesi suprasti, kaip jį skaitė mūsų pirmtakai. Vienas parankių būdų tai daryti – nagrinėti teksto įvaizdinimą, jo medžiaginę raišką, arba bibliografinį kodą, kuris atspindi konkretaus leidimo statusą amžininkų akyse, prasmes, kurias poemai teikė teksto leidėjai, rinkę popierių, šriftą, užsakę iliustracijas, maketą, nustatę tiražą ir kainą, t. y. numatę leidinio plitimo sąlygas ir adresatą.
Kristijono Donelaičio poema Metai, parašyta apie 1765–1775 metus, pirmą kartą išleista 1818 metais, nuo XIX amžiaus pabaigos yra laikoma gyvuoju nacionalinės klasikos paminklu. Poemos reikšmė ypač išaugo XX amžiaus pradžioje lietuvių tautai susirūpinus savosios klasikos ištekliais. Tačiau klasikos paminklui derantis bibliografinis pavidalas Metams suteiktas tik XX amžiaus viduryje: 1940 metais išleistas pirmasis, vėliau ir dar keli prabangiai apipavidalinti poemos leidimai. Su 1940 metais gimusiu bibliografiniu kodu glaudžiai susijęs Metų skaitymo kanonas pradėtas kvestionuoti tik tada, kai poema peržengė SSRS ir socialistinio bloko sienas erdvėje (švedų leidimas), o vėliau ir laike (Petro Repšio iliustracijos).
Mūsų tikslas – pasekti vyraujančio Metų bibliografinio kodo atsiradimą, aptarti, kokiu būdu jis įgijo kanono galią, kaip šis kanonas veikė poemos skaitymą ir tolesnį jos įvaizdinimą, apčiuopti kanono irimo simptomus. Stengėmės atskleisti svarbiausias šio proceso manifestacijas.

Parodos tikslai pareikalavo sujungti literatūros ir dailės žinovų požiūrius. Taip susiformavo dailės istorikės ir tekstologo tandemas. Iš pradžių savo idėjas pristatėme siaurai specialistų auditorijai, po to ryžtasi jas paskleisti plačiau: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas leidžia studiją Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos Metai iliustracijos ir vaizdinis kanonas, o paroda Vilniaus grafikos meno centre suteikia galimybę žiūrovams betarpiškai įvertinti poemos bibliografinio kodo ypatumus, savo akimis pasekti jų raidą ir modifikacijas laike.

Parodos kuratoriai ir studijos autoriai: Giedrė Jankevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas) ir Mikas Vaicekauskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

______________________________________

Parodos dizaineris: Gedas Čiuželis

Organizatorius: Vilniaus grafikos meno centras

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros misterija / Lietuvos mokslo taryba

Partneris: Nacionalinė dailės galerija

Informacinis rėmėjas: LRT Radijas

Eksponatus skolino: Lietuvos dailės muziejus / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas / Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Vytauto Kazimiero Jonyno galerija / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka / Gedas Čiuželis / Giedrė Jankevičiūtė / Vytautas Jurkūnas / Petras Repšys / Paulius Subačius / Mikas Vaicekauskas

______________________________________

Paroda veikia galerijoje „Kairė – dešinė“ nuo 2013 m. lapkričio 8 d. 16 val.

2013 m. lapkričio 8 d. 18 val. Vilniaus grafikos meno centro trečiojo aukšto salėje vyks oficialus parodos atidarymas ir dvikalbės studijos Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos Metai iliustracijos ir vaizdinis kanonas / An Omnipotent Tradition: The Illustrations and the Visual Canon of Kristijonas Donelaitis’s Poem Metai pristatymas.
Renginyje dalyvaus Alma Braziūnienė, Eligijus Raila, Paulius V. Subačius.

Paroda veiks: 2013 m. lapkričio 8–30 d.

Ekspozicijos fragmentai:

 Nuotraukų autorius Gedas Čiuželis
 Nuotraukų autorius Gedas Čiuželis
 Nuotraukų autorius Gedas Čiuželis
 Nuotraukų autorius Gedas Čiuželis
 Nuotraukų autorius Gedas Čiuželis
 Nuotraukų autorius Gedas Čiuželis
 Nuotraukų autorius Gedas Čiuželis
 Nuotraukų autorius Gedas Čiuželis

Publikacijos:
7md. Monika Krikštopaitytė
Draugas. Astrida Petraitytė
Kultūros barai. Su Giedre Jankevičiūte ir Miku Vaicekausku kalbasi Kęstutis Šapoka

Publikuota 2013-10-24 14:33 | 2013, Parodos

Rašyti komentarą.
Netaktiški komentarai bus ištrinti.


Šiuo metu

Eglė Vertelkaitė. Briedžių sala

2023 09 06 – 10 21

Šiandien pristatome

Petras Repšys. Piešiniai

2019 10 01-31

© 2011 vgmc | kontaktai