Audrius Novickas. DRUMSTI SKAIDRUMAI

Naujame Audriaus Novicko meniniame projekte tyrinėjamos kapitalizmo, modernybės ir tautiškumo vizualinių praktikų sąsajos. Parodoje pristatomuose keturiuose kūriniuose apmąstomos nacionalinių vietovaizdžių kultūrinės vaizduotės galios.

Vietovaizdžių ieškoma abipus idėjos ir jos materializacijos dedamųjų išsiplėtusioje architektūroje, kuri yra vaizduotę palaikančios energijos talpykla. Energijai, kaip ir architektūrai būdinga atsiskleisti ne tiesiogiai, bet gamybos, vartojimo, saugojimo ir konvertavimo procesuose. Tiek viena, tiek kita gali būti vizualizuojamos pasitelkiant techninius vaizdus, atveriančius tai, kas nematoma ir leidžiančius suvokti, tai, kas nesuprantama. Architektūra vietovaizdžiu tampa dėka akumuliuoto vaizdumo, kolektyvinėje sąmonėje aktyvuojančio savumo, pasididžiavimo, nostalgijos efektus, tačiau nepanaikinančio nežinomybės ir neapibrėžties. Simbolinės ir energetinės vietovaizdžių sistemos nesandarumas lemia jų pavidalų ir reikšmių nutekėjimus, įsisunkimus, sumišimus.

Audrius Novickas (g. 1968) tarpdisciplininio meno kūrėjas, architektūros tyrinėtojas. Vilniaus dailės akademijoje studijavo tapybą, tęsė ir baigė tarpdisciplininio meno studijas Prahos vizualiųjų menų akademijoje, taip pat yra apgynęs humanitarinių mokslų (menotyros) daktaro laipsnį. Nuo 1990-ųjų surengė 6 personalines parodas, dalyvavo virš 40 parodų Lietuvoje ir kitose šalyse, paskelbė 13 straipsnių recenzuojamuose mokslo žurnaluose.

Audrius Novickas vienas tų menininkų, kurie įtvirtino Lietuvoje tarpdisciplininio, objekto meno, instaliacijos, meninio tyrimo ir kitas sąvokas. Meninių interesų sritys: postkonceptualūs projektai pagrįsti architektūros ir urbanistinės erdvės sociokultūrinių, ideologinių aspektų meniniais tyrimais.

_______________

UNSETTLED TRANSPARENCIES

The new art project by Audrius Novickas explores the links between visual practices of capitalism, modernity and nationalism. The four works presented at the exhibition reflect the polyvalent powers of cultural imagination of national sitescapes.

The sitescapes are sought in the architecture that expands over the modes of the idea and its materialization. Defined as such architecture is seen as an energy container of the imaginary. Energy, as well as architecture, does not reveal itself directly, but in production, consumption, storage and conversion processes. Both can be visualized using technical images to reveal what is concealed and perceive what is inconceivable. Architecture becomes the sitescape due to the accumulated visibility, which activates the effects of self-consciousness, pride, and nostalgia in the collective consciousness, but without ending the uncertainty and indetermination. The leakiness of symbolic and energetic systems of sitescapes leads to diffusion, infiltration and confusion of their shapes and meanings.

Audrius Novickas (born in 1968) is an interdisciplinary artist and a researcher of architecture. He studied painting at Vilnius Academy of Fine Arts, continued and graduated from interdisciplinary art studies at the Prague Academy of Visual Arts, holds PhD in humanitarian sciences. Since 1990 has organized 6 personal exhibitions, participated in over 40 exhibitions, published 13 articles in peer-reviewed scientific journals.

Audrius Novickas is one of those artists who have established the concepts of interdisciplinary, object, installation art, artistic research in Lithuanian contemporary art scene. His areas of artistic interest: post-conceptual art projects based on artistic research on the sociocultural and ideological aspects of architecture and urban space.

_______________

Paroda veiks 2018 04 05-28
Parodos atidarymas 2018 m. balandžio 5 d. 18 val., VGMC galerijoje “Kairė-dešinė”

Organizatorius Vilniaus grafikos meno centras
Rėmėjai LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga

Informacija +370 5 261 19 95

Publikuota 2018-03-29 10:42 | 2018, Parodos

Rašyti komentarą.
Netaktiški komentarai bus ištrinti.


Šiuo metu

Eglė Vertelkaitė. Briedžių sala

2023 09 06 – 10 21

Šiandien pristatome

Petras Repšys. Piešiniai

2019 10 01-31

© 2011 vgmc | kontaktai