Vilniaus miesto savivaldybės ir Lenkijos instituto skelbiamo konkurso lauko reklamai, skirtai Česlavo Milošo (Czesławo Miłoszo) metams paminėti

NUOSTATAI

Česlavas Milošas – lietuvių kilmės lenkų rašytojas, poetas, literatūros mokslininkas, Nobelio premijos laureatas. Pripažindamas savo lietuviškąsias šaknis, visad sakė esantis lenkas. Jis – figūra, atskleidžianti Lietuvos ir Lenkijos santykių svarbą, perkelianti juos į visiškai naują plotmę – kupiną kultūros ir intelektualumo. Literatūros aukso fondo atstovas – Česlavas Milošas – reikšminga asmenybė abiems tautoms.

Minėdamos 100-ąsias Č. Milošo gimimo metines, valstybės, su kuriomis kūrėjas buvo glaudžiai susijęs, – Lenkija ir Lietuva 2011-uosius paskelbė Česlavo Milošo metais.

Gera yra gimti mažoje šalyje, kur gamta yra žmogiško masto, kur įvairios kalbos ir religijos sugyveno kartu šimtmečius. Aš turiu mintyje Lietuvą – padavimų ir poezijos kraštą. Aš esu lenkų, ne lietuvių poetas, bet Lietuvos gamtovaizdžiai, o gal ir jos dvasios niekados manęs neapleido.
Česlavas Milošas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso tikslas – sukurti ir paskelbti lauko reklamą (toliau – Reklamą), skirtą Česlavo Milošo metams paminėti.

2. Konkurso siekis – lauko reklamos plotuose skelbiant Reklamą, paskatinti visuomenės domėjimąsi Česlavo Milošo asmenybe, kūryba ir idėjomis.

3. Šie nuostatai apibrėžia Česlavo Milošo metų minėjimo reklamos konkurso (toliau – Konkurso) organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimo eigą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.

4. Konkursui priimami Reklamos maketai, kurie atspindi Česlavo Milošo asmenybę, veiklą, kūrybą, pasaulėžiūrą, idėjas ir kt.

5. Geriausiu pripažintas plakatas bus eksponuojamas Vilniaus miesto lauko reklamos plokštumose, kurių formatas 1360 x 2980 mm, 1185 x 1750 mm, 1380 x 2980 mm.

6. Konkurso nugalėtojui skiriamas piniginis prizas, kurį steigia Organizatoriai. Konkurso pagrindinis prizas – 2000 Lt (du tūkstančiai litų) atskaičius mokesčius. Organizatoriai turi teisę skirti papildomus specialiuosius prizus.

7. Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos sudėtis: du Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, du Lenkijos instituto atstovai, Vilniaus dailės akademijos atstovas, Lietuvos dailininkų sąjungos atstovas ir Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovas.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

8. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyrius ir Lenkijos institutas.

9. Konkurso dalyvis Komisijai pateikia sumažinto dydžio Reklamos plakatų projektus, laikantis 5 punkte nurodytų matmenų proporcijų. Darbai pateikiami kompiuterinėje laikmenoje arba atspausdinti A3 formatu. Teikiant maketus Konkursui privaloma nurodyti darbo autorių ar bendraautorius.

10. Komisijai pateikiamuose Reklamos maketuose turi būti tekstas „2011-ieji – Česlavo Milošo metai“ bei Vilniaus miesto savivaldybės ir Lenkijos instituto logotipai ir interneto svetainių nuorodos – www.vilnius.lt, www.lenkukultura.lt. Tinkamų logotipų pavyzdžius galima atsisiųsti svetainėje www.vilnius.lt/konkursas.

11. Konkurse gali dalyvauti visi pateikti Reklamos maketai, atitinkantys Konkurso nuostatus.

12. Konkurse negali dalyvauti Konkurso vertinimo komisijos ir jų šeimos nariai.

13. Darbai priimami Vilniaus miesto savivaldybės Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 1504 kab.) arba el. paštu konkursas@vilnius.lt iki 2011 m. balandžio 30 d.

14. Konkurso dalyvis (konkursui pateiktų darbų autorius) suteikia Konkurso organizatoriams teisę neatlygintinai publikuoti Konkursui pateiktus autorinius kūrinius su Konkursu susijusiuose leidiniuose ir visuomenės informavimo priemonėse.

15. Komisija vertina ir išrenka geriausią darbą ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 10 d.

16. Konkurso laimėtojas skelbiamas ir premija įteikiama iki 2011 m. gegužės 20 d.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Visa su Konkursu susijusi informacija skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt/konkursas ir Lenkijos instituto tinklapyje www.lenkukultura.lt. Kilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyrių, tel. (8 5) 211 2737, 211 2319 arba el. paštu konkursas@vilnius.lt.

18. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus apie tai paskelbdami www.vilnius.lt, www.lenkukultura.lt.

19. Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Vilniaus miesto savivaldybės
Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja
Rūta Dirsienė

Lenkijos instituto Vilniuje direktorė
Małgorzata Kasner

Publikuota 2011-03-22 14:20 | 2011, Konkursai

Rašyti komentarą.
Netaktiški komentarai bus ištrinti.


Šiuo metu

Tadas Gindrėnas. Aplinka

2022 06 10–25

Augustas Bidlauskas. Po žmogaus

2022 06 10–25

Šiandien pristatome

Petras Repšys. Piešiniai

2019 10 01-31

© 2011 vgmc | kontaktai