10-oji tarptautinė mažosios grafikos trienalė Vilnius‘20

Rengėjai
Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus grafikų skyrius, Vilniaus grafikos meno centras (toliau VGMC)
Parodos kuratorės: Nijolė Šaltenytė, Rūta Taukinaitytė-Narbutienė

Dalyviai
Kviečiami profesionalūs Lietuvos ir užsienio menininkai

Vieta ir laikas
Paroda vyks Vilniuje, VGMC galerijoje „Kairė-dešinė“, 2020 m. kovo 10 – balandžio 4 d. Kūrinius siųsti iki 2020 m. sausio 10 d., adresu: Vilniaus grafikos meno centras, 10-oji tarptautinė mažosios grafikos trienalė, Latako g. 3, LT-01125, Vilnius. Informacija tel. (8 5) 2 61 1995, el. paštu grafcentras@gmail.com
Trienalės kuratorės – Nijolė Šaltenytė, tel. +370 686 37054, el. paštas: saltenyte.nijole@gmail.com, Rūta Taukinaitytė-Narbutienė, tel. +370 610 23047, el. paštas:rutatau@yahoo.com

Priėmimo sąlygos
Kiekvienas autorius gali siųsti ne daugiau 6 kūrinių, sukurtų nuo 2016 metų. Priimamos visos grafikos technikos, įskaitant ir skaitmeninę spaudą. Kūriniai sukurti monotipijos technika ir kopijavimo įrenginių pagalba nebus priimami. Kūriniai turi būti neįrėminti ir nepaspartuoti. Atspaudai turi būti pasirašyti, signatūruoti. Antroje atspaudo pusėje turi būti įskaitomai lietuvių arba anglų kalbomis pateikta autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, technika, sukūrimo metai, kūrinio išmatavimai. Atspaudo popieriaus formatas negali viršyti nustatytų 30 x 22 cm išmatavimų. Kūriniai neatitinkantys šių reikalavimų nebus priimami. Kūrinius ekspozicijai atrinks rengėjų sudaryta meno vertinimo komisija.

Lietuvos autoriams dalyvio mokesčio nėra.

Katalogas
Bus leidžiamas išsamus parodos katalogas. Parodos dalyviai katalogą gaus nemokamai.

Pardavimas
Autoriui sutikus, kūriniai gali būti parduodami. Autorius nustato kūrinio pardavimo kainą, nuo kurios bus nuskaičiuotas galerijos komisinis mokestis (25%) kūrinį pardavus.

Prizai ir vertinimo komisija
Parodos dalyviai bus apdovanoti premijomis, rėmėjų įsteigtais prizais ir diplomais. Vertinimo komisiją sudarys profesionalūs menininkai ir menotyrininkai.

I-oji premija – 700 Eur, II-oji premija – 500 Eur, III-oji premija – 300 Eur

Kūrinių grąžinimas
Parodai pasibaigus, kūriniai bus grąžinti autoriams. Užsienio autoriams kūriniai bus grąžinami rengėjų lėšomis. Iš trienalės kūrinių bus sudaryta kolekcija, kuri bus eksponuojama kituose Lietuvos miestuose. Šie kūriniai bus grąžinti vėliau. Autoriai apie tai bus informuoti.

Pastabos
Parodos rengėjai pasilieka teisę publikuoti kūrinius spaudoje ir VGMC internetinėje svetainėje, naudoti kvietimų ir plakatų sukūrimui, neatlygindami autoriui. Autorius savo parašu patvirtina sutikimą su rengėjų sąlygomis.

Rėmėjai
LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga, spaustuvė „Petro ofsetas“, UAB „Upartas“

10-osios tarptautinės mažosios grafikos trienalės sąlygos
10-osios tarptautinės mažosios grafikos trienalės anketa

Publikuota 2019-09-17 10:57 | Konkursai, Projektai

Rašyti komentarą.
Netaktiški komentarai bus ištrinti.


Šiuo metu

Eglė Vertelkaitė. Briedžių sala

2023 09 06 – 10 21

Šiandien pristatome

Petras Repšys. Piešiniai

2019 10 01-31

© 2011 vgmc | kontaktai