Women Talking / Conversation. Lithuanian Graphic Art


Eglė Vertelkaitė. To Sing with Cindy. 2011

Two exhibitions of Lithuanian graphic art are presented in the city of Łódź in 2021. It is a result of the long-term collaboration between Vilnius Graphic Art Centre and the art institutions and artists of Łódź. It is symbolic and fortunate that these exhibitions mark the 30th anniversary of the partnership between Łódź and Vilnius. We hope that the events will contribute to the amplification and continuity of the two cities’ cultural communion.

The exhibition Women Talking at the City Art Gallery of Łódź showcases the work of five artists – Eglė Kuckaitė, Laisvydė Šalčiūtė, Birutė Zokaitytė, Eglė Vertelkaitė and Živilė Minkutė. The unifying element of this collection is the voice of a female artist. These authors’ creative practice becomes a conceptual means of boldly addressing the issues that are relevant both to them and to the society at large. Their conversations are often awkward, sore to themselves and to the environment. They deliver a critique of the dogmatic stereotypes about the social existence of women, and raise urgent questions about themselves and the surrounding reality, seeking answers. The artists choose various means and forms of conveying their creative ideas, yet at the same time stay true to the tradition of corporeality characteristic of Lithuanian graphic art, which has a particular focus on the body as one of the primary objects of artistic expression. The metaphorical approach to the bodily image is especially advantageous, as it opens up social, cultural, historical, existential and philosophical layers of meaning.
The exhibition Conversation at the HOL gallery of the Strzemiński Academy of Art presents a creative dialogue between two artists of different generations – the classic of Lithuanian graphic art, pioneer of silkscreen printing in Lithuania Mikalojus Povilas Vilutis and a representative of the middle generation, master of intaglio and proponent of the minimalist aesthetic Lida Dubauskienė. This show prompts reflection on the relationships between the teacher and the student in the creative domain. It is a creative conversation of two talented and mature artists that is permeated by universal artistic thought and impeccably masterful expression, despite the differences in form and content.

______________

One mówią / Rozmowa
Grafika litewska

W grudniu 2021 roku w Łodzi prezentowane są dwie wystawy grafiki litewskiej. Jest to efekt wieloletniej współpracy Wileńskiego Centrum Grafiki z łódzkimi artystami i instytucjami artystycznymi. Jest rzeczą symboliczną, że wystawy te odbywają się w ramach obchodów 30-lecia współpracy miast partnerskich Wilna i Łodzi. Mamy nadzieję, że te imprezy przyczynią się do zacieśnienia i rozwoju współpracy kulturalnej między obu miastami.

Na wystawie zatytułowanej „One mówią”, prezentowanej w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, przedstawiono prace pięciu artystek – Eglė Kuckaitė, Laisvydė Šalčiūtė, Birutė Zokaitytė, Eglė Vertelkaitė i Živilė Minkutė. Kolekcję łączy wyłącznie kobiecy głos artystek. W przypadku tych autorek twórczość staje się konceptualnym środkiem do odważnego poruszania aktualnych i uniwersalnych tematów, istotnych dla nich i społeczeństwa. Często ich wypowiedzi są niewygodne i bolesne zarówno dla nich samych, jak i otoczenia. Jest to krytyka dogmatycznych stereotypów dotyczących statusu społecznego kobiety, stawianie pytań na aktualne i drażliwe tematy dotyczące własnej osoby i otoczenia oraz szukanie na nie odpowiedzi. Autorki wybierają różne środki i formy przekazu myśli artystycznej, zarazem pozostają wiernymi tradycji cielesności charakterystycznej dla grafiki litewskiej, tj. przedstawieniu ciała jako jednego z najważniejszych obiektów ekspresji artystycznej. Metaforyczne ujęcie obrazu ciała jest nadzwyczaj przydatne, otwiera bowiem pokłady znaczeniowe w wymiarze społecznym, kulturowym, historycznym, egzystencjalnym i filozoficznym.
Wystawa zatytułowana „Rozmowa”, prezentowana w Galerii HOL Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, stanowi przykład dialogu twórczego artystów z dwóch różnych pokoleń – Mikalojusa Povilasa Vilutisa, klasyka grafiki litewskiej i prekursora techniki sitodruku na Litwie, oraz Lidy Dubauskienė, przedstawicielki średniego pokolenia, mistrzyni techniki druku wklęsłego i propagatorki estetyki minimalizmu. Ta ekspozycja zachęca do refleksji nad relacją nauczyciel-uczeń, profesor-student na płaszczyźnie twórczej. Jest to dialog twórczy pomiędzy dwojgiem utalentowanych i dojrzałych artystów, którego spójnikiem – mimo różnic w formie i treści – jest uniwersalna myśl artystyczna i nienaganna mistrzowska ekspresja.

______________

Curators / Kuratorki:
Jurga Minčinauskienė, Kristina Kleponytė-Šemeškienė

Translators / Tłumaczenie:
Jurij Dobriakov (en), Beata Piasecka (pl)

Designer / Opracowanie graficzne:
Laura Varžgalytė

Organised by / Organizatorzy:
Vilnius Graphic Art Centre, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Instytut Grafiki Artystycznej

The project is financed by / Projekt jest finansowany przez:
Lithuanian Council for Culture, Vilnius Municipality, Lithuanian Culture Institute

Partners / Partnerzy:
MO Museum, Vilnius University Library, National Museum of Lithuania,
Lithuanian Artists’ Association, Łódź kreuje

Under the Patronage of the Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Poland /
Wystawy organizowane są pod patronatem Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Media partners / Partnerzy medialni:
artinfo.pl, kalejdoskop, TVP3 Łódź, Niezła Sztuka, RET-SAT 1, ZAK,
Radio Złote Przeboje, plasterlodzki.pl

Publicited 2021-12-03 10:19 | 2021, en, Projects
© 2007 Vilnius Graphic Art Centre | Contacts