Skelbiamas literatų sąrašas “Literatų gatvės” projektui 2010 m.

LITERATŲ SĄRAŠAS:

1. DAUKŠA Mikalojus
2. KULVIETIS Abraomas
3. RADVANAS Jonas
4. ROIZIJUS Petras
5. ROTUNDAS Augustinas
6. SKARYNA Pranciškus
7. EIMANTAS Jonas
8. LOSIJUS Valentinas Tomas
9. NABROVSKIS Danielius
10. PETKEVIČIUS Merkelis
11. SARBIEVIJUS Motiejus Kazimieras
12. SLOVACKIS Julius
13. DAUKANTAS Simonas
14. STENDALIS
15. STANEVIČIUS Simonas
16. RĖZA Liudvikas
17. KUDIRKA Vincas
18. ŠEVČENKA Taras
19. VALANČIUS Motiejus
20. BILIŪNAS Jonas
21. BACHTIN Michail
22. KUPALA Janka
23. LANDBERGIS – ŽEMKALNIS Gabrielius
24. LAZDYNŲ PELĖDA
25. ŠATRIJOS RAGANA
26. MANDELŠTAM Osip
27. RAINIS Janis
28. VIŠINSKIS Povilas
29. ABRAMOWICZ Ludwik
30. ALIACHNOVIČ Francišak
31. ARSENEVA Natalia
32. BIRŽIŠKA Mykolas
33. BUJNICKIJ Teodor
34. CHESTARTON Gilbert Keith
35. GALCZYNSKI Konstanty Ildefons
36. GRADE Chaimas
37. MICIŪTĖ Ona
38. OBST Jan
39. VAIČIŪNAS Petras
40. VALAITIS Antanas
41. BORUTA Kazys
42. BRODSKIJ Josif
43. CVIRKA Petras
44. DAUNYS Vaidotas
45. KELIUOTIS Juozas
46. SRUOGA Balys
47. ŽUKAUSKAS Albinas
48. Leidiniams:“ KRANTAI”
49. “LITERATŪRA IR MENAS”
50. “KULTŪROS BARAI”
51. “NAUJASIS ŽIDINYS – AIDAI”
52. “NAUJOJI ROMUVA”
53. “NEMUNAS”
54. “7 MENO DIENOS”
55. MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA ir kt. bibliotekos
56. KAUNECKAS Vytautas – Egziuperi “Mažojo princo” vertėjas
57. PETRAUSKAS Valdas – Markeso ir kt. vertėjas
58. SANTVARAS Stasys
59. DAUJOTAITĖ Viktorija
60. BRADŪNAS Kazys
61. JUŠKAITIS Jonas
62. VAINILAITIS Martynas
63. MATUTIS Anzelmas
64. PIETARIS Vincas
65. VAIŽGANTAS
66. MAŠIOTAS Pranas
67. VIENUOLIS Antanas
68. BALTUŠIS Juozas
69. SAJA Kazys
70. KAJOKAS Donaldas
71. GEDGAUDAS Valdas
72. JAKŠTAS Jonas
73. “SINTEZIJA”
74. KELERAS Julius
75. PUIŠYTĖ Aldona
76. KUBILIUS Vytautas
77. KUKULAS Valdemaras
78. MIŠKINIS Antanas
79. SABONIS Stasys
80. STRIELKŪNAS Jonas
81. GUSTAINIS Liudas
82. VILIMAITĖ Bitė
83. KOBECKAITĖ Halina
84. PETROŠIUS Donatas
85. RAZAUSKAS Domantas
86. GREIMAS Algirdas Julius
87. ZALATORIUS Albertas
88. KELERTIENĖ Violeta
89. MICKŪNAS Algis
90. BELTRAN Gerardo
91. RAUD Rein
92. VĖLIUS Norbertas
93. SAUKA Leonardas
94. MARTINKUS Vytautas
95. BIRGELIS Sigitas
96. NASTOPKA Kęstutis
97. JURGUTIENĖ Aušra
98. ŠIMONIS Darius
99. JONUŠYS Laimantas
100. RUBAVIČIUS Vytautas
101. STACEVIČIUS Stasys
102. SVENTICKAS Valentinas
103. MACKUS Algimantas
104. BASANAVIČIUS Jonas
105. Sąjūdis “ŽEMININKAI”
106. Sąjūdis “SVETIMI”
107. Šventajam Raštui:

http://www.biblija.lt/

ir pagrindiniai vertėjai
Antanas Rubšys

http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Rub%C5%A1ys

Česlovas Kavaliauskas

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Kavaliauskas

Išsami informacija:

www.literatugatve.lt

Eglė Vertelkaitė
+370 686 94317

Publikuota 2009-11-17 17:10 | 2009, Konkursai

Rašyti komentarą.
Netaktiški komentarai bus ištrinti.


Šiandien pristatome

Petras Repšys. Piešiniai

2019 10 01-31

© 2011 vgmc | kontaktai